Americká literární agentka Barbara Bauerová se obrátila na soud v New Jersey kvůli tomu, že Wikipedie zveřejňovala útoky na její osobu. Vedení Nadace Wikimedia od soudu požaduje zastavení řízení, protože neodpovídá za komentáře uživatelů (tj. editorů) Wikipedie. (Viz též General Disclaimer Wikipedie a jeho česká verze Vyloučení odpovědnosti). Ohledně práva na tyto komentáře se Nadace odvolává mj. na první dodatek k americké ústavě.

Web Information Week se zprávě věnuje rovněž, zasvěcený je i komentář v diskusi od autora Tonyho Sideawaye, interpretující historii mazání této stránky. Autor článku K. C. Jones se domnívá, že dosavadní praxe, podle níž nejsou správci a vlastníci webů zodpovědní za publikované útoky uživatelů těchto webů, může být v budoucnu přehodnocena.

Revoluce ve správní radě Nadace Wikimedia

13:55, Friday, 16 2008 May UTC

Nadace Wikimedia hodlá změnit složení své správní rady. V budoucnu by měla mít deset členů, čtyři v jmenovaných funkcích, jednu pro Jimmyho Walese, dvě pro členy komunity pocházejí z lokálních poboček Wikimedie a zbylé tři pro členy volené jako dosud přímo komunitou. K tomu rozhovor Wikinews s členem rady Janem-Bartem.

Změna ale není přijata tak jednoznačně. Dokonce vznikla petice proti tomuto řešení, ve které se píše:

"My, dobrovolníci, žádáme správní radu, aby dala komunitě dobrovolníků spravedlivé slovo ve vedení Nadace. V průběhu posledního jednání správní rada nejenže odmítla návrh zlepšit možnost zásahu komunity do otázek Nadace, ale provedla nečekanou restrukturalizaci, která redukuje počet křesel komunity v radě. S komunitou toto rozhodnutí nekonzultovala a neposkytla žádné vysvětlení. To není dobrá cesta, jak zacházet s lidmi, kteří věnují svůj čas a práci. Dobrovolnická základna změnila tento web v sedmý nejpopulárnější na světě. Očekáváme slušnost a respekt, ale nedostalo se nám ani jednoho. To morálně raní. Prosíme poskytněte nám plné vysvětlení posledních rozhodnutí rady a přehodnoťte svůj přístup k řízení."

První je podepsaná správkyně z anglické Wikipedie Durova, nyní na wikidovolené. Počet podpisů se aktuálně blíží stovce.

Můj názor? Prakticky bez podrobné znalosti věci si myslím, že přehnaná role internetové komunity je při v současné velikosti projektů Wikimedie nevhodná. Jen na anglické Wikipedii představuje komunitu 7 milionů účtů, z nichž kolem 5000 lidí má více než 140 editací za posledních 30 dní. Hranice pro pasivní účast ve volbách je 600 editací za celou existenci. Nemám k dispozici údaj, kolik takových editorů může být, ale předpokládám, že to číslo bude dosahovat desítek, možná spíš stovek tisíc uživatelů. V posledních volbách v roce 2006 bylo odevzdáno celkem 2347 hlasů.

Vidíte ten nepoměr - o směřování Wikipedie a dalších projektů nerozhoduje "komunita", ale její dosti malá a těžko definovatelná část. Smysluplný přesun části kompetencí v této sféře činnosti Nadace do průhlednější struktury poboček mi přijde jako poměrně vhodné řešení.

Older blog entries