Třídy wikipedistů

13:56, Friday, 16 2008 May UTC

Třídění wikipedistů je záležitost tradiční. Někteří dělí wikipedisty podle stadia jejich vývoje, někteří podle toho, zda jsou v klice, nebo proti ní, jiní podle zasloužilosti a tak dále. Na každém z těch dělení je něco reálného a něco surreálného, něco zaslouženého a něco nezaslouženého.

Já si třeba zrovna dnes říkám, že trvalejší wikipedisté se dělí třeba podle konfliktnosti. Příběh, který mne k tomu přivedl, se stal nedávno mladému a celkem talentovanému wikipedistovi, který podle evoluce nejspíš dospěl do stadia reformátora a osvícence, což neznamená, že nemohl být zároveň slušným rozšiřovatelem.

Bohužel se přiřadil také mezi lidi, kteří ve všem viděli spiknutí proti němu, a i neutrální kroky komunity vůči němu začal vnímat jako kroky záměrně škodlivé. S takovými wikipedisty je těžká práce. I kdyby byl jejich přínos sebevětší, nedá se s nimi spolupracovat, což obvykle vede k rozchodu s Wikipedií - nucenému, či nevynucenému. Nejsem z takových odchodů nadšený, ale realisticky říkám, že lepší řešení v těchto případech asi neexistuje.

Bohužel si nemyslím, že z Wikipedie tito lidé někdy všichni zmizí definitivně, i proto, že Wikipedie je věc návyková - a to nemluvím o tom, že někdy je návykové i to dělání potíží a živení sporů. Někdy je návyková dokonce i ta ublíženost, kterou mnozí takoví wikipedisté dávají okázale najevo, protože nevědí (někdy i přesto, že vědí), že útoky na ostatní nikdy neomlouvá nic, co ostatní dříve udělali jim.

Konfliktní jsou i někteří autoři, kteří jsou zkrátka svérázní, přehnaně řečeno podivíni. Někdy se zabývají i drobnými, nejspíš zbytečnými editacemi, někdy při tom dokonce sami dělají chyby, ale charakteristická je u nich nechuť komunikovat, někdy oplývají svérázným smyslem pro humor. To je skupina velmi zvláštní, dlouho jsem o její existenci snad ani nevěděl. I proto tak nějak nevím, co a jak s nimi.

Pak jsou wikipedisté konfliktní z důvodu, že vytvářejí spousty editací a někdy si za nimi přespříliš stojí. Míra jejich užitečnosti pro Wikipedii je pak pro mne poměřovaná tím, jak mnoho práce a jak dobré práce za nimi zůstává. U těch se bohužel někdy stává, že bývají tolerováni proto, jakou práci udělali v daleké minulosti, i když současný přínos se od minulosti liší jako dudy a nebe. Pravidlem ale takový přístup není - naštěstí, protože omlouvat zbytečné rozviřování konfliktů není nikdy dobré.

Většinu případů takových konfliktních wikipedistů obvykle řeší jiná dost malá skupina wikipedistů, v podstatě také nějak konfliktních, protože i vyhledávání konfliktů s touhou je řešit, ať je sebepotřebnější, jakousi imanentní touhu po konfliktech zkrátka vyžaduje. Bohužel často ti nejkonfliktnější z konfliktních mají potřebu dál své konflikty šířit i mimo Wikipedii a občas informují veřejnost o její prohnilosti.

Ve skutečnosti tenhle můj dlouhý text je jen úvodem ke krátké, ale zásadní myšlence, kterou chci celou věc uzavřít. Ať je to, jak je, tihle všichni konfliktní wikipedisté, včetně těch, kteří se aktivně zapojují do konfliktů proto, aby je umírnili či ukončili, jsou jen špička wikipedického ledovce. Přečtěte si jména autorů na seznamu posledních změn v hlavním prostoru, naprostá většina z nich je neidentifikovatelná mlčící většina, která nehlasuje, nehádá se - a tvoří. Neidentifikovatelná, přehlédnutelná a přehlížená, ale o to víc důležitá a pro Wikipedii nezbytná.

Dnes chci za všechny konfliktní wikipedisty poděkovat mlčící většině, bez níž bychom třeba měli taky nějakou Wikipedii, ale jen malou a rozhádanou.

Zdroj obrázků: Wikimedia Commons (autoři: 1- Felix Francis, 2 - Wldland, 3 - Abraham del Pozo.

Americká literární agentka Barbara Bauerová se obrátila na soud v New Jersey kvůli tomu, že Wikipedie zveřejňovala útoky na její osobu. Vedení Nadace Wikimedia od soudu požaduje zastavení řízení, protože neodpovídá za komentáře uživatelů (tj. editorů) Wikipedie. (Viz též General Disclaimer Wikipedie a jeho česká verze Vyloučení odpovědnosti). Ohledně práva na tyto komentáře se Nadace odvolává mj. na první dodatek k americké ústavě.

Web Information Week se zprávě věnuje rovněž, zasvěcený je i komentář v diskusi od autora Tonyho Sideawaye, interpretující historii mazání této stránky. Autor článku K. C. Jones se domnívá, že dosavadní praxe, podle níž nejsou správci a vlastníci webů zodpovědní za publikované útoky uživatelů těchto webů, může být v budoucnu přehodnocena.

Revoluce ve správní radě Nadace Wikimedia

13:55, Friday, 16 2008 May UTC

Nadace Wikimedia hodlá změnit složení své správní rady. V budoucnu by měla mít deset členů, čtyři v jmenovaných funkcích, jednu pro Jimmyho Walese, dvě pro členy komunity pocházejí z lokálních poboček Wikimedie a zbylé tři pro členy volené jako dosud přímo komunitou. K tomu rozhovor Wikinews s členem rady Janem-Bartem.

Změna ale není přijata tak jednoznačně. Dokonce vznikla petice proti tomuto řešení, ve které se píše:

"My, dobrovolníci, žádáme správní radu, aby dala komunitě dobrovolníků spravedlivé slovo ve vedení Nadace. V průběhu posledního jednání správní rada nejenže odmítla návrh zlepšit možnost zásahu komunity do otázek Nadace, ale provedla nečekanou restrukturalizaci, která redukuje počet křesel komunity v radě. S komunitou toto rozhodnutí nekonzultovala a neposkytla žádné vysvětlení. To není dobrá cesta, jak zacházet s lidmi, kteří věnují svůj čas a práci. Dobrovolnická základna změnila tento web v sedmý nejpopulárnější na světě. Očekáváme slušnost a respekt, ale nedostalo se nám ani jednoho. To morálně raní. Prosíme poskytněte nám plné vysvětlení posledních rozhodnutí rady a přehodnoťte svůj přístup k řízení."

První je podepsaná správkyně z anglické Wikipedie Durova, nyní na wikidovolené. Počet podpisů se aktuálně blíží stovce.

Můj názor? Prakticky bez podrobné znalosti věci si myslím, že přehnaná role internetové komunity je při v současné velikosti projektů Wikimedie nevhodná. Jen na anglické Wikipedii představuje komunitu 7 milionů účtů, z nichž kolem 5000 lidí má více než 140 editací za posledních 30 dní. Hranice pro pasivní účast ve volbách je 600 editací za celou existenci. Nemám k dispozici údaj, kolik takových editorů může být, ale předpokládám, že to číslo bude dosahovat desítek, možná spíš stovek tisíc uživatelů. V posledních volbách v roce 2006 bylo odevzdáno celkem 2347 hlasů.

Vidíte ten nepoměr - o směřování Wikipedie a dalších projektů nerozhoduje "komunita", ale její dosti malá a těžko definovatelná část. Smysluplný přesun části kompetencí v této sféře činnosti Nadace do průhlednější struktury poboček mi přijde jako poměrně vhodné řešení.

Older blog entries